Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Klárov


ing. arch. Dr. Josef Piskač (1872-1935)Josef Piskač
Josef Piskač se narodil 2.2.1872 v Praze a tamtéž zemřel 29.1.1935.
Studium pozemního stavitelství ukončil na technice v Praze v roce 1895. Po skončené praxi vstoupil do státních služeb a v roce 1896 byl jmenován adjunktem pro státní stavby v Čechách na bývalém místodržitelství v Praze. V roce 1902 byl povolán do Vídně na Ministerstvo vnitra a v roce 1908 na nově zřízené Ministerstvo veřejných prací, kde byl roku 1910 - přestože tam byl nejmladším úředníkem - jmenován přednostou oddělení pro pro státní stavby.
Tento obor vedl až do převratu. I v této vysoké funkci se aktivně účastnil českého života ve Vídni, kde byl členem výboru "Slovanské besedy" a jiných národních spolků.
Po vzniku ČSR byl povolán do Prahy na Ministerstvo veřejných prací, kde byl jmenován sekčním šéfem odboru pro bytovou péči a správu státních budov, stavebního zákonodárství a všeobecné technické záležitosti. Díky svým mimořádným organizačním schopnostem dokázal zdárně vybudovat a konsolidovat odborný ministerský aparát nového státu.

V roce 1902 jako první český architekt získal na české technice doktorát technických věd.Pohřben na hřbitově v Praze-Strašnicích


Výběr realizací:

Významnější publikace:
  • Vzorné typy nájemních domů, Ministerstvo veřejných prací, Praha (1925)
  • Vzorné typy nájemních domů o nejmenších bytech, získané veřejnou soutěží, Ministerstvo veřejných prací, Praha (1925)
  • Baťův Zlín po stavební stránce, Zprávy veřejné služby technické, roč. 13, č. 22-24, Praha (1932)

[Na začátek stránky]