Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Klárov

Schönovy domy

Celkový pohled na Schönovy domy (v pozadí s kupolí bývalá Strakova akademie, na horizontu vlevo Kramářova vila)

Novodobý přechod pro pěší vyvolal možnost nové spekulační výstavby, kterou začal stavitel mostu Ing. František Schön na zakoupené jezuitské zahradě pod Letnou, a to vybudováním rohového neorenesančního činžovního domu čp. 129 o třech patrech (dnes Kosárkovo nábřeží č. 1, jinak č. 4 U železné lávky) na terénu částečně zvýšeném v nároží obou ulic. Parcelací byla tak vytvořena ulice U železné lávky, směřující ke Strakově akademii. Původně zde byla cesta, zvaná Dolní přívozní. K tomuto místu totiž od středověku vedl přívoz ze Starého města, až teprve výstavbou Železné lávky ztratil smysl a ulice dostala jméno U železné lávky, které má dodnes, ačkoliv lávka dávno neexistuje.

Popis domů od leva do prava (k Vltavě)


čp. 130/III - Novorenesanční nájemní dům byl postaven podle projektu Antonína Novotného z r. 1892 v letech 1893-94. Nárožní dům tvoří čelní trojtraktové křídlo a krátký levý boční dvoutrakt, krytý sedlovou střechou. Hlavní průčelí je třípatrové. Bohatě zdoben je vlys korunní římsy, nad níž se uplatňuje ještě balustrová atika.
V domě je dnes restaurace "Na Klárově".
čp. 610/III - V podstatě totéž lze říci o čp. 610, který s čp. 130 byl postaven jako dvojdům.
V domě je dnes hotel "Trinidad" se 45 lůžky.
čp. 567/III - Novobarokní nájemní dům z let 1889-90 od Františka Bartha. Dům, v řadě ostatních současně realizovaných novostaveb, si postavil F. Barth společně s tesařským mistrem Martinem Bílkem. Na domě stojí socha Immaculaty, koncha nad portálem nese v páskové omamentice kartuš s monogramem FB.
V domě bydleli zajímaví lidé. Byl to jednak ředitel městského muzea stavební inženýr Jan Herain a spisovatelé Růžena Svobodová a F.X.Svoboda, než se přestěhovali do protějšího Richtrova domu.
Nad portálem je socha Immaculaty.
čp 568/III - Novobarokní nájemní dům z let. 1889-90 od Františka Bartha. Dům postavil F. Barth podle vlastních plánů. Vstupy na půloválné balkony rámují polopilíře.
čp. 592/III - Nájemní dům s novorokokovou fasádou z l. 1892-93, budovaný Františkem Barthem. Výzkum v r. 1993 zjistil, že takřka 5,5 m pod dnešním povrchem se nachází povrch souvrství, které se vytvořilo sídelní činností na přelomu 12. a 13. stol. Na starší vrstvy se nepodařilo dojít, neboť průsaky spodní vody znemožnily další prohlubování sondy. Osídlení náleželo sev. části bývalého ostrova "pod mostem" (Pražským), jehož již. část byla zkoumána v l. 1968-71. Sídlištní souvrství konce raného středověku bylo pohřbeno 2,4 m mocným souvrstvím hlín nanesených povodněmi a pro dosažení dnešní nivelety musely být v novověku až v současnosti nasypány další 3 m navážek. Na těchto vrstvách pak vznikla stavba podle plánů zednického mistra F. Bartha. Z následných úprav je zajímavá adaptace prodejny, provedená r. 1995 podle projektu Petra Kordovského (který má v domě ateliér KnK). Na pilíři mezi půlkruhem klenutými okny štuková socha sv. Františka Pauly.Ve 3. p. pak nad oběma okny středních os leží společná suprafenestra s figurální plastikou vyplněnou kartuší v rokajovém rámci.
čp. 557/III - Novorenesanční nájemní dům z l. 1887-88, navrženy Quidem Bělským, který zde potom bydlel. V domě bydlely také spisovatelky sestry Anna Řeháková a Eliška Řeháková a profesor matematiky na KU Quido Vetter.
čp. 127/III - Pozdně klasicistní nájemní dům z let 1871-72 navrhli František Schön a Karel rytíř Veselý a postavila firma Františka Schöna.
Archeologický výzkum v r. 1990 objevil část neznámého hřbitova, jehož příslušnost ke konkrétní sakrální stavbě je nejasná. Buď mohl náležet k okraji hřbitova kolem kostela sv. Petra v Rybářích (zbořen 1775), nebo k přesně nelokalizované kapli s v. Michala pod Letnou. Hroby jsou zapuštěny do povodňových nánosů s keramikou 14. a 15. stol.
Tento dům byl vystavěn na místě zbořeného přívozníkova domku a přejal jeho čp., proto má číslo nízké. Stojí na místě, kde se rozkládala tzv. jezuitská zahrada. V roce 1887 došlo k rozparcelování a stanovení výškové nivelity budoucí zástavby. Pro práh domu čp. 127 byla stanovena výška 1 m nad úrovní povodňové hladiny v roce 1845.
Na fasádě je pamětní deska generála Janouška, který zde bydlel.


[Na začátek stránky]