Průvodce Praha: Okolo VÚVA

Joseph Tredrovský (1796 - 1842)

Stavitel Joseph Tredrovský (Tredrowsky) se narodil v Praze kolem roku 1796 a zde také zemřel 3. června 1842.
V roce 1837 podle vlastního plánu přestavěl a postavil nový přední dům čp. 973/1 na dnešní Národní třídě ve Starém Městě pražském. Spolu s Johannem Nowotným se podílel na výstavbě Staroměstské radnice v letech 1838-48 podle projektu Pietra Nobileho. V roce 1837 Tredrovského pověřil "Ženský spolek" vypracovat plány na čp. 4/IV (při čp. 107/IV) v Úvozu na Hradčanech. V letech 1837-38 vypracoval projekt na svou nejvýznamnější realizaci - školní budovu v areálu karmelitánů (čp. 528/IIl) v Karmelitské ulici (v budově byla malostranská normální škola, německý učitelský ústav a po I. světové válce ministerstvo školství). Současně upravoval také sousední budovy karmelu čp. 529/IIl.
Dům čp. 526 v Letenské ulici projektoval v roce 1838. Ze stejného roku je přestavba domu čp. 518/III na Malostranském nám. V naši oblasti ještě navrhoval schodiště do čp. 453/III Na Kampě a přestavbu domu čp. 495/III v dnešní Hroznové ul. V dalších letech staví na Malé Straně mimo naši trasu ještě několik nájemních domů v klasicistním stylu.

[Na začátek stránky]