Průvodce Praha: Okolo VÚVA: Úvod

Proč průvodce okolo VÚVA?

Ústav architektury (VÚVA) se nacházel na turisticky velmi exponovaném místě na spojnici mezi stanicí metra Malostranská a Karlovým mostem. Po několika incidentech, kdy pracovníci ústavu, zabývajícího se architekturou, jsa dotázáni nebyli schopni podat hostům ústavu či potkaným turistům ani základní informace o vlastní budově a architektonických památkách v okolí ústavu, rozhodlo vedení tento stav napravit a uspořádat jednodenní "školení" formou vycházky po okolí ústavu s výkladem. Šlo především o budovu ústavu a místa, kde se pracovníci ústavu mohli nejčastěji s návštěvníky Prahy setkat, tj. v bezprostředním okolí sídla ústavu a na trasách, kudy pracovníci ústavu musí chodit a kde je nejvyšší pravděpodobnost kontaktu s návštěvníky. Bylo to okolí stanice metra Malostranská, okolí Klárova ústavu (jídelna, plavecký bazén, tělocvična), detašovaná pracoviště v Lázeňské a na Malostranském náměstí, Valdštejnský palác (jídelna), trasa přes Karlův most k Novotného lávce (jídelna) a přístupová cesta přes Kampu.
Zároveň byl vytištěn "průvodce", který měl sloužit jako zdroj informací, ke kterému se lze jednak vracet, a také, aby se stal pomocníkem nově příchozím.
Tato praxe je na západě v podobně zaměřených institucích zcela běžná, kdy noví zaměstnanci obdrží detailní manuály nejen o svém pracovišti (zaměření, historie firmy, hospodaření firmy, struktura vedení, zdravotní péče, požární opatření atd. včetně architektonického popisu budovy a rozmístění pracovišť) , ale i o jeho okolí a z těchto znalostí jsou dokonce zkoušeni.
Částečně aktualizovaná internetová verze průvodce přichází za originálem s více než čtvrtstoletým zpožděním. Ústav sice už neexistuje, ale informace z příručky snad mohou ještě posloužit i návštěvníkům internetových stránek.


[Na začátek stránky]