Valdštejnská
    U bílého beránka
    Pohádka
    U čern. beránka 150/2
    U varhaníků 151/4
    Fürstenberský p. 153/8
    Kolovratský p. 154/10
    Pálffyho palác 158/14
    U slunce 161/10
   Valdštejnské n.
    Auersperský p. 16/1
    U tří růží 163/2
    Ledeburský p. 162/3
    Valdštejnský p. 17/4
    Čp. 18/5
   Prameny
    Literatura
Průvodce Praha: Okolo VÚVA

Ulice Valdštejnská a Valdštejnské náměstí.
Valdštejnská ulice spojuje Valdštejnské náměstí s Klárovem. Leží v místě, kudy vedla jedna z nejstarších pražských komunikací. Měří cca 350 m. V době od 14. do 17. století se podle Písecké brány, která stála na jejím začátku, jmenovala Písecká. Od poloviny 18. století se označovala jako Valdštýnská. Současný název je oficiálně užíván od roku 1935. Ulice je lemována řadou historických domů a paláců. V současné době je využívána pro automobilový provoz.

Valdštejnské náměstí leží mezi Valdštejnskou ulicí a ulicí Tomášskou. Stejně jako Valdštejnská ulice nese název odvozený od názvu paláce ve východní části náměstí, který nechal postavit Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Původní název této lokality, U Písecké brány, byl odvozen brány ležící v její blízkosti. Od poloviny 18. století až do roku 1935, kdy byl oficiálně zaveden současný název, se náměstí jmenovalo Valdštýnské. V současné době zde, ve Valdštejnském paláci (čp. 17/4), sídlí Senát, horní komora Parlamentu České republiky.

Valdštejnské náměstí

 


[Na začátek stránky]