Okolo VÚVA: Klárov

prof. PhDr Quido Vetter (1881-1960)Quido Vetter
Quido Vetter (čti fetr) se narodil 5.6.1881 v Praze a zemřel tamtéž 20.10.1960.
Quido Vetter studoval matematiku a deskriptivní geometrii v Praze a pak působil jako středoškolský profesor v Lipníku nad Bečvou, Chrudimi a v Praze. V roce 1913 se stal na základě disertační práce z matematiky doktorem filosofie a v roce 1917 předložil na filosofické fakultě Karlovy university habilitační práci O metodice dějin matematiky, na jejímž základě se v roce 1919 habilitoval pro dějiny matematiky. V roce 1924 byla tato habilitace rozšířena i na českou pražskou techniku a v tomtéž roce byl jmenován na univerzitě mimořádným profesorem pro dějiny a didaktiku matematiky. V roce 1937 přijal místo ředitele reálky v Humpolci a v roce 1939 odešel do penze.
Po 2. světové válce se ještě vrátil k učitelskému působení na pražské univerzitě, kde měl přednášky z dějin matematiky jak na pedagogické fakultě, tak i na fakultách přírodovědecké a matematicko-fyzikální.
Svými pracemi získal mezinárodní uznání a za vrchol jeho předválečné činnosti lze považovat uspořádání 4. mezinárodního kongresu pro dějiny vědy v Praze v roce 1937.
Za zmínku stojí i jeho manželka Anna Vetterová–Bečvářová, která byla přední činitelkou ženského hnutí u nás, v letech 1929 – 1935 poslankyní a v letech 1935 – 1939 senátorkou Národního shromáždění.
Nás bude zajímat i to, že Vetter je pohřben na Olšanech ve společném hrobě (hrob II-9-55) se staviteli Bělskými, z nichž Quido Bělský byl nejen projektantem domu U železné lávky 6/557, ale ve stejném domě i bydlel.

Z díla:
Vetter napsal přes 150 článků a přes 250 referátů v časopisech českých, anglických, italských, něměckých, polských a holandských. Z publikací:
  • O metodice dějin matematiky (1919)
  • Jak se počítalo a měřilo na úsvitě kultury (1926)
  • Šest století matematického a astronomického učení na Universitě Karlově v Praze (1952)
Od roku 1932 byl členem Mezinárodní akademie pro dějiny reálných věd.

[Na začátek stránky]