Průvodce ČR
   Krkonoše
   Český kras
   Český ráj
   Praha-sever
   Praha-východ
   Praha-jih
   Severní Čechy
   Východní Čechy
   Vysočina
   Okolo Brd
   Praha
   Vltava
 Průvodce cizina
   Hvar
Průvodce společnosti Prostor

 

ÚVOD

V letech 1978-1992 sestavili F.Rejl a D.Vernerová řadu průvodců po České republice i zahraničí, určených pro zájezdy architektů:

Města:Regionální
průvodce ČR:
Zahraničí:

Praha:
Kubistická architektura v Praze (1978 v angličtině)
Okolo VÚVA (1982)
Spořilov (1985 původně v angličtině)

Zlín:
Urbanismus a architektura Zlína (1988)

Úvaly, Český Brod, Nymburk:
Středočeská města I. (1978)

Kolín, Kutná Hora, Čáslav:
Středočeská města II. (1979)

Moravská města
spolupráce P. Lang (1986)

Rakovník
památky a osobnosti města
spolupráce J. Martínková,
Z. Meisner (1986)

Okolo Brd I. vydání (1979)
spolupráce E. Caha
Okolo Brd II. rozšířené vydání (1981)
Severní Čechy (1981)
Vltava - od pramene k ústí (1982)
Beskydy a Valašsko (1983)
Písecko (1983)
Posázaví (1984)
Západní Čechy (1984)
Křivoklátsko (1985)
Neveklovsko a Sedlčansko (1986)
spolupráce J. Šlapánek
Šumava (1986)
Jižní Morava a Podyjí (1986)
Východní Čechy (1987)
Bílé Karpaty (1988 včetně slovenské části)
Krkonoše (1988)
Vysočina (1989)
spolupráce V. Hřebout
Chodsko (1989)
Český kras (1990)

Duryňsko a Harz (1980)
spolupráce E.Caha, M. Gröslová
Spiš a Gemer (1985)
Maďarsko (1986)
Berlín, hlavní město NDR (1986)
Vysoké Tatry (1987)
spolupráce B.Čáp
Bulharsko (1989)
spolupráce Jazov
Rakousko (1990)
spolupráce M. Roubalová
Španělsko (1991)
Samarkand (1991)
spolupráce K.Dvořák
Svatá země (1992)

Některé z uvedených materiálů nyní autoři průvodců postupně upravují pro webovské stránky společnosti Prostor. Protože od prvního vydání uplynulo i více než 20 let, staré texty musely být pro internet aktualizovány a také znovu pořízena obrazová dokumentace, neboť obrázky v původních textech byly velmi nekvalitní a ani všechny originály se nezachovaly. Jinak obsah a styl původních "trasových průvodců" zůstal zachován.

Obsahem původních průvodců byl především popis významných staveb z hlediska architektonického i inženýrského. Při úpravě průvodců pro internet jsme však vycházeli z toho, že genia loci místa netvoří jen krajina a stavby v ní, ale i příběhy lidí, kteří zde žili. Proto bylo naší snahou vedle popisu přírodních zajímavostí a architektur přiblížit čtenáři i život významných místních osobností a "průvodce" tak dostaly obecnější ráz.
D.V. & F.R.

 

Fotografie © Prostor, o.p.s.

[Na začátek stránky]