Praha-sever: Klecany

Kostel Nanebevzetí P. Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pohled na kostel od zámku

Kostel byl původně gotický, připomínaný ve 14. století. Vletech 1748-49 byl barokně přestavěn a do dnešní podoby ho v letech 1889-92 přestavěl J. Vejrych ve slohu české renesance.
Při té příležitosti byly uloženy do jeho báně na památku mince, časopisy a pamětní listina.
Kostel je jednolodní, obdélný, s hranolovitou věží na severní straně se sakristií v podvěží a obdélným presbytářem se zkosenými nárožími a uvnitř se zaoblenými rohy, s polygonální patrovou oratoří po jižní straně. Průčelí s předsíní vyvrcholeno štítem s ornamentální sgrafitovou výzdobou M. Palečka a K. Raška. Západní průčelí s boharým pseudorenezančním štítem.

 


Sgrafita pod římsou

Západní průčelí kostela

V interiéru je malba na stropě chrámové lodi (P. Maria v oblacích uprostřed andělů) od ak. malíře Vojtěcha Bartoňka. Ornamentální malby pochází od M. PalečkaZařízení: původní hlavní oltář z roku 1888 byl postaven podle návrhu J. Vejrycha, s obrazem Nanebevzetí od ak.mal. Viléma Kandlera z r. 1880 a obrazem Krista od A. Liebschera se sochami andělů od J. Maudera a barokními sochami světců. Liebscherův obraz a sochy světců však nepřečkaly společenský pohyb po roce 1989.
Boční oltáře jsou rokokové z 18. století, s obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Aloise. V levé boční kapli visí obraz David a Goliáš od současného malíře Ivana Sobotky.


Dále byla v kostele kazatelna z 18. století s bohatou řezbářskou výzdobou a kamená křtitelnice z r. 1674 s dřevěným víkem se skupinou Kristova křtu.
Mramorová křtitelnice má při hořejším okraji vytesán nápis, který říká, že ji věnovali Václav a Marie ze vsi Přemyšlení 10. prosince 1674 ("WA.MAR.ZE WSI PREMISLENE 10 DECEMBRIS 1674"). Plastika z víka však byla v posledních letech scizena.

Hlavní oltář z roku 1888 byl v roce 1978 nahrazen jednoduchým oltářem kamenným. Odstraněna byla i kazatelna a kostelní lavice - vše bylo napadeno dřevomorkou. Kostel byl několikrát vykraden. Ze starého oltáře zůstalo zachováno už jen torzo obrazu Nanebevzetí P. Marie.
Kostelní varhany byly vyrobeny firmou Rejna a Černý a mají 8 rejstříků. Do chrámového zdiva v předsíni bylo vsazeno několik náhrobních kamenů ze 16. a 17. století. Další kameny jsou i zvenčí kostela.
Ve věži kostela je umístěn hodinový stroj z roku 1729, který byl dílem firmy "Johanna Wentzela Neuman Prag". Kdy hodiny přestaly ukazovat čas, nevíme (poslední zmínka je z roku 1938). V roce 1999 byl ve věži umístěn nový zvon Václav, pořízený z darů občanů a sponzorů. Před I. sv. válkou měly Klecany sedm zvonů, pět z nich bylo v roce 1917 rekvírováno. Díky sbírkám občanů byly v době mezi světovými válkami pořízeny tři nové zvony. V době II. světové války byly odvezeny všechny. Vrátil se pouze jeden - byl puklý (z roku 1728 barokní). Je umístěn ve výklenku hlavní kostelní lodi.
Kolem kostela byl dnes již zrušený hřbitov, ze kterého zbyla už jen po požáru 17.1.1997 polozbořená márnice a náhrobek s postavou Krista. Za tohoto požáru byla zničena i část vybavení kostela.
V létech 1876-84 zde působil kněz a v tehdejší době velmi oblíbený spisovatel a povídkář Václav Beneš Třebízský.