Praha-sever: Klecany

Pomník V. B. Třebízského
s Myslbekovým Ukřižovaným, postavený v roce 1894
Pomník na památku kaplana a spisovatele Václava Beneše řebízského byl postaven díky sdružení českých literátů. Zhotoven z jemného hořického pískovce v sochařské dílně bratranců Ducháčkových v Praze se skládá ze dvou částí: kříže, který je vysoký 3,13 m a podstavce o výšce 3,87 m.
Kříž je dílem tehdejšího ředitele c. k. umělecko - průmyslové školy v Praze Josefa Myslbeka.

O soše Ukřižovaného se vypráví, že Myslbekovi byla k soše předlohou mrtvola z patologického ústavu a mistr byl patologem upozorněn, že klasické zobrazování Ukřižovaného je anatomicky naprosto nesprávné a že by Kristus měl být zobrazován spíše jako přivázaný. Myslbek prý neuposlechl a nechal mrtvolu přibít podle klasické předlohy na kříž. Když se ráno do ateliéru vrátil, byla mrtvola na zemi, neboť vazy ji neudržely. Socha Ukřižovaného byla původně určena pro hrobku Ringhofferů v Kamenici a zde v Klecanech je její kopie.

Návrh podstavce s kamenným zábradlím ve stylu baroka provedl a daroval profesor téže školy, architekt Jiří Stibral, tedy stejný architekt, který projektoval hrobku Ringhofferů v Kamenici. Reliéf Václava Beneše Třebízského, umístěný v dolní části pomníku provedl tehdejší posluchač umělecko-průmyslové školy Josef Mařatka.

Pomník má základy do hloubky 5ti metrů. Za zmínku stojí, že veškeré náklady na stavbu vč. pozemku o výměře 540m2 poskytl zdarma tehdejší majitel zámku Jindřich Benies.


Pomník V. B. Třebízského od Ladislava Šalouna z roku 1898Základní kámen k tomuto pomníku byl položen 24. července 1898 místním spolkem Třebízský. Žulový jehlancovitý podstavec zhotovil sochař Žďárský, bronzové poprsí spisovatele je dílem sochaře Ladislava Šalouna. Tehdejším zástupcům obce se pomník Ukřižovaného nezdál být dost důstojný a zasadili se o pomník druhý.Tak se dva pomníky jednomu spisovateli staly klecanskou raritou, která byla v tehdejším tisku odsouzena jako "přebytečné pomníkářství". Stavba pomníku byla financována ze sbírky občanů, která tehdy vynesla 2.000 zlatých. Pomník byl odhalen ještě v létě roku 1898 za hojné účastí spolků, zejména sokolských, jak uvedly tehdejší Národní listy.