Český Brod: Osobnosti:

PhDr Miloš Dvořák (1942)Miloš Dvořák
Miloš Dvořák se narodil 21. 11. 1942 v Českém Brodě. Zde také navštěvoval základní školu a gymnázium (maturoval v roce 1959). Potom dálkově studoval na filosofické fakultě University Karlovy v Praze na katedře pomocných věd historických a archivnictví (prof. dr. Zd. Fiala DrSc). Studium ukončil v roce 1967 obhajobou diplomové práce na téma Městské knihovnictví a správa v Českém Brodě v 15. století.
V roce 1971 předložil disertační práci Městská správa v Českém Brodě a její kancelář do roku 1623 a v roce 1972 získal doktorát filosofie.
Ve své práci se zabývá jak dějinami Českého Brodu, tak také dějinami Prahy, zejména pobělohorskou dobou.


Z díla:

Český Brod
  • Bitva o Český Brod 27. května 1434 (Český Brod 1994)
  • Prokop Veliký v bitvě u Lipan (Český Brod 1994)
  • Českobrodské pivovarnictví v předbělohorské době (Český Brod 1996)
  • Počátky archeologických výzkumů v Českém Brodě (Český Brod 1998)
  • Českobrodská privilegia císaře Zikmunda z roku 1437 (Český Brod 1998)
  • Český Brod - stručné dějiny, umělecké památky, pamětihodnosti na Českobrodsku (Český Brod 1992)
Praha
  • Pražský obchod po Bílé Hoře (1985)
  • Obchod s plátnem v Praze za třicetileté války (1986)
  • Galerie staroměstských primátorů (1973)

Miloš Dvořák bydlí v Českém Brodě, Klučovská 950

[Na začátek stránky]