Praha východ - Český Brod

 

GymnáziumGymnázium ve Vítězné ulici

Státní reálné gymnázium v Českém Brodě bylo založeno v roce 1919. Nová budova byla postavena v letech 1922-1923 podle projektu architekta Jaroslava Valečky a v roce 1924 se do ní gymnázium přestěhovalo. Nad vchodem jsou v lunetách alegorické výjevy z národních dějin: bitva u Lipan, den Svobody a bitva na Bílé hoře od sochaře Karla Opatrného. Od něho pochází také socha Jana Amose Komenského ve výklenku v jihozápadní stěně objektu.
Pamětní deska vlevo od vchodu připomíná kapitulaci zbytků německé branné moci České národní radě, kterou jejich zástupci podepsali v této budově 8.května 1945 ve 21:05 hod.

Projektu na budovu gymnázia byl zadán 26.4.1920 architektu Jaroslavu Valečkovi ze Smíchova.
Pozemek pro výstavbu školní budovy byl zakoupen 9.března 1921 a stál 97.800,-Kč.
Projektová dokumentace byla předána 21. května 1921.
Práce na stavbě dnešní školní budovy začaly 31. července 1922
Základní kámen byl položen do zdiva 1.10.1922 a rovnosti druhého patra bylo dosaženo již 17.listopadu 1922.
Do konce roku 1922 byla střecha opatřena krytinou.
Hlavní práce na novostavbě trvaly do konce července 1924.
Původní projekt počítal se stavbou symetrickou, se dvěma křídly. Křídlo na jihozápadní straně, které nebylo realizováno, mělo poskytnout škole specializované pracovny i s kabinety a velkou tělocvičnu.
Rozpočet stavby činil 3.445.945,45 Kč a celkové náklady si vyžádaly částku 3.623.109,-Kč. V tomto rozpočtu ovšem nebyl zahrnut školní inventář a některé vícepráce. Jejich cena byla 556.700,-Kč. To tedy znamená, že ve skutečnosti byla výstavba školy dokončena za částku nižší, než se původně předpokládalo.

Na gymnáziu studovali mj. Miroslav Holub, Radovan Lukavský, Otakar Brousek, Vít Olmer a další. 


[Na začátek stránky]