Praha východ - Český Brod

 

Bývalý kostel sv. Máří MagdalenyKostel sv. Máří Magdaleny na náměstí Arnošta z Pardubic

Kostel sv. Maří Magdaleny byl původně gotický měšťanský dům, v němž ve 14. stol. zřídila neznámá českobrodská měšťka s povolením arcibiskupa Arnošta z Pardubic kostel sv. Maří Magdaleny a u něho špitál pro 12 chudých a nemocných, který se stavěl v r. 1359. Nejstarší českobrodská pamětní deska (dnes v Podlipanském muzeu) potvrzuje, že papež Řehoř IX. převedl zvláštní listinou z r. 1377 tento ústav do městského majetku. Sociálním účelům sloužil špitál, který měl v druhé polovině 16. století také infekční oddělení. V letech 1711-1720 proběhla rozsáhlá rekonstrukce špitálního kostela. Kostel byl zaklenut valenou klenbou. V r. 1746 jej získal kapucínský řád. Po barokní adaptaci jednotlivých objektů v r. 1750 tu sídlili kapucíni a kostel sloužil jako klášterní až do roku 1785, kdy Josef II. klášter zrušil a jeho budovy byly rozprodány a kostel přeměněn na sýpku. Přitom byl presbytář odbourán. Budova přišla také o štít.
V r. 1951 vykoupil ONV Český Brod budovu bývalého kostela sv. Maří Magdaleny pro výstavní síň, galerii a depozitář Podlipanského muzea v Českém Brodě. V letech 1954-59 byla provedena rozsáhlá adaptace podle projektu akademického architekta Josefa Petrů z Prahy, ale hned v následujícím roce proměnil ONV Kolín tuto památku, zaknihovanou jako majetek Podlipanského muzea, na dlouhá desetiletí ve skladiště. Dnes se kostel nabízí k prodeji.

Pohled do interiéru: 


[Na začátek stránky]