Středočeská města - Český Brod

 

ŠtolmířKostel sv. Havla

Původně dvorec Žitomiř. V Dalimilově kronice se píše, že právě zde se podrobil zlický kníže Radslav sv. Václavovi. Za Václava II. byla Štolmíř královským majetkem (panství Poděbrady). V roce 1575 získalo Štolmíř město Český Brod. Po konfiskaci v roce 1623 připadla Štolmíř černokosteleckému panství. Od roku 1964 je připojena k Českému Brodu.

Kostel sv. Havla
Jednolodní obdélná barokní stavba z let 1710-1750 byla postavena Kristiánem Minedim. Vstupní západní průčelí je členěno pilastry, portálem a oknem a ukončeno volutovým rozeklaným štítem. Ostatní stěny členěny pilastry. Presbytář je sklenut stlačenou elipsovitou kupolí. Loď sklenuta kupolí na pendativech. Kruchta podklenuta a sklenuta valenou klenbou s lunetami.
Hlavní oltář je raně barokní sloupový z roku 1688 s novým hlavním obrazem sv. Havla. Spolu s varhanami byl převezen v roce 1756 ze sázavského kláštera. Boční oltáře sv. Kříže a P. Marie z doby kolem poloviny s novými hlavními obrazy a s původními obrazy v nástavcích.
Křtitelnice je cínová z roku 1615. Socha sv. Jana Nepomuckého z dílny M.B.Brauna z roku 1721 byla přenesena z Klementina.
Zvonice severně (na obrázku vlevo) od kostela je nízká, zděná, hranolovitá s půlkruhově ukončenými okny. Kryta mansardovou střechou. 


[Na začátek stránky]