Průvodce Okolo Prahy - východ: Český Brod

 


prof. ing. arch. Dr. Miloš Vaněček [1889-1954]

Miloš Vaněček
Miloš Vaněček se narodil 9. února 1889 v Jičíně v rodině profesora matematiky a zemřel 21.3.1954 v Praze. Pražské vysoké učení technické absolvoval v letech 1907-1919.
Účastnil se četných architektonických soutěží, ve kterých se umístil na předních místech.
Z prvních realizací je dřevěná studentská "Kolonka" na Letné z roku 1920 (dnes zbořená). V letech 1922-23 za spolupráce Richarda Klenky stavěl nájemní dům čp. 1787 v Blanické ul. na Vinohradech. v roce 1923 vypracoval plány na okresní soud v Chotěboři. v červenci 1923 pak plány nájemního domu čp. 522 v dnešní ul. Nad Panenskou ve Střešovicích. Z roku 1924 pochází prokuratura v Rokycanech.
V roce 1926 přepracovává po zemřelém prof. Balšánkovi návrhy na muzejní budovu v Českém Brodě.
V roce 1927 projektuje funkcionalistický dům čp. 543 v nároží Malé a Dělostřelecké ul. ve Střešovicích. V r. 1928 navrhoval architektonickou úpravu mostu přes Lužnici v Bechyni a také velkogaráže v Holešovicích. V letech 1928-29 se podle Vaněčkova projektu stavěl nájemní dům s obchody čp. 585/11 v ul. Ve Smečkách na Novém Městě pražském. V roce 1929 si postavil vlastní rodinný dům čp. 543/1 v Malé ul. ve Střešovicích. Z roku 1931 pochází úprava Procházkovy plzeňské restaurace na Letné na dnešní tř. M. Horákové (Holešovice). V r. 1934 ve spolupráci s ing Losenickým projektuje rodinný dům Jaroslava Házy čp. 2094/16 v ulici Nad Bertramkou na Smíchově.
Jeho hlavní náplní však byla pedagogická a vědecká činnost na ČVUT (pozemní stavitelství, estetika inž. staveb, stavba měst - doprava).


 


[Na začátek stránky]