Okolo Prahy - východ: Český Brod

 

  Vysílač LibliceStarý vysílač

Blaw Knox Liblice

Současný vysílač

Pomník padlým

První vysílač [A]
Po vzniku samostatného československého státu bylo zájmem armády mít vlastní radiotelegrafní vysílač, který by pokryl co největší část Čech. Vysílač měl být do té míry nezávislý, že se uvažovalo i s vlastní elektrárnou a kasárnami pro 600 vojáků. Vhodné místo bylo skutečně nalezeno, a to v blízkosti Českého Brodu na katastru tehdy samostatné obce Liblice.
K realizaci nedošlo, ale po roce 1921 se o místo pro radiový vysílač začlo zajímat Ministerstvo pošt a telegrafů. To si zprvu našlo nový pozemek u Poděbrad, ale v roce 1929 se vrátilo k lokalitě Liblice.
Po dobrozdání francouzského specialisty byl na místě instalován malý vysílač k provedení zkušebních měření. V pojízdném měřícím voze pak byla zjišťována intenzita vyzařování a zakreslována do mapy. Potvrdilo se, že místo splňuje potřebné parametry a nezanedbatelná byla i relativní blízkost Prahy. K výstavbě nového vysílače tedy byla definitivně vybrána právě lokalita Liblice.
Vysílat se mělo z T-antény, tj. antény složené z lana, napjatého mezi dvěma stožáry, a svodu do technologické budovy mezi stožáry. Projekt stožárů byl zadán dr. ing. Hassovi a výroba vlastní konstrukce Vítkovickým železárnám. Dne 16. července 1930 také zadalo ministerstvo okolním podnikům stavební práce. Projekt stanice zpracovali ing. Stránský a ing. Knight.
Vysílací domek měl rozměry 20 x 13,5 m. V přízemí byla strojovna, v patře pak vysílací hala. V budově bylo také zřízeno nouzové studio pro případ přerušení spojení s Prahou. Celý objekt byl elektricky odstíněn měděným plechem o tloušťce 0,6 mm.
Obě věže byly samonosné (bez kotvení) z křemíkové oceli, vysoké 150 m, každá o váze 150 tun. Byly od sebe vzdáleny 250 m a postaveny na porcelánových izolátorech na betonovém základě. První (jižní) věž se začala stavět 16.7.1930, druhá (severní) 7.1.1931. Oba stožáry byly dokončeny 16.4.1931.
Vlastní vysílač o výkonu 120 kW byl zakoupen u firmy International Standart Elektric corp. v Paříži za 6 milionů korun.
Přívod energie o příkonu cca 700 kVA byl z elektráren v Kolíně, v Poděbradech a Nymburku. Vysílač byl kabelem připojen na radiostudio v Praze.
První pokusné vysílání se uskutečnilo 13.8.1931. Slavnostní zahájení vysílání pak na státní svátek 28.10.1931.

Za zmínku stojí, že s uvedením vysílače doprovozu byl též poprvé vysílán časový signál v podobě přerušovaného tónu v ladění komorního A, takže mohl sloužit i k ladění hudebních nástrojů.

Trvale začal vysílač pracovat dne 31.12.1931 na frekvenci 617 kHz. V té době to byl nejsilnější vysílač v Evropě.
Věže stály na svém místě až do 11.8.2004, kdy byly odstřeleny.

Blaw Knox [B]
Od počátku třicátých let se začaly ve světě budovat antifadingové (protiúnikové) antény typu Blaw Knox. V roce 1933 byla např. taková anténa postavena v tehdy sousedním Maďarsku jako tzv. Lakihegy Tower. Dodnes stojící věž vysoká 314 m byla ve své době nejvyšší v Evropě (pro srovnání Eiffelova věž bez antén byla vysoká 300 m).
Ani u nás se nezahálelo a mezi 14.8.1936-22.2.1936 podle vlastního projektu Báňská a hutní společnost Třinec a mostárna v Karlově Huti (Lískovec) postavila opět na katastru Liblic nedaleko kolínské silnice antenní stožár Blaw Knox o výšce 280,4 m. Stavbu vedla firma Standart Elektric Dorns, která zastupovala firmu Blaw Knox z USA. Celá stavba byla ukončena 6.10.1937. Stožár stál na jediném porcelánovém izolátoru a kotven byl 8 lany. Na vrcholu byla 33 metrů dlouhá výsuvná tyč, která sloužila k přesnému dolaďování antény.

V roce 1958 byla celá vysílací technologie nahrazena přístroji domácí provenience (TESLA) a vysílač byl kromě středovlného vysílání stanice Praha pověřen rušením dlouhovlného signálu ze zahraničí (Deutsche Welle). Navázal tak na svoji činnost za války, kdy odsud Němci rušili v dlohovlném pásmu 191 kHz zahraniční poslech.


Dne 17.10.1972 ve 14:02 hod byl za velké pozornosti veřejnosti Blaw Knox odstřelen, aby uvolnil místo novému vysílači.

Blaw Knox po odstřelu (snímky ing J. Kapička)Současný vysílač [B]
V roce 1972 schválilo Federální Ministersto spojů ČSSR projekt rekonstrukce liblického vysílače. Elektrický návrh vypracoval Výzkumný ústav spojů podle vynálezu ing. Milana Haušky, CSc, projekt konstrukce dvojice nových věží pak Hutní projekt Praha, hlavní projektant ing. Jan Šťovíček, CSc. Stavbu provedly 20.1.1976-29.10.1976 Hutní montáže Ostrava.
Trojhranné věže vysoké 355 m jsou od sebe vzdáleny 120 m. Dne 28.12.1976 ve 20:58 byla stanice o výkonu 1513 kW (2 x Tesla SRV 750) slavnostně uvedena do provozu. Jde opět o středovlný vysílač, pracující na frekvenci 639 kHz. Stožáry jsou nejvyššími stavbami v České republice (pro srovnání až do destrukce 8.8.1991 byl nejvyšším antením stožárem obdobné konstrukce na světě vysílač Konstantynow v Polsku o výšce 646,38 m z roku 1973 - autor Jan Polak - vysílající v dlouhovlném pásmu 227 kHz, dnes Fargo, ND USA, 628,8 m).

Věže se staly několikrát středem zájmu "adrenalinových" parašutistů. Poslední případ však málem skončil tragicky. Při odstávce vysílače (22.8.2005-2.9.2005) přelezl v sobotu 27.8.2005 ráno plot 31-letý parašutista z Brna a po servisním žebříku se dostal až na vrchol věže. Při seskoku se však padák ve výšce 270 m zachytil o kotevní lano a uvízlého parašutistu musel zachraňovat vrtulník.

Pomník padlým
Dne 8.5.1945 došlo k boji o vysílač mezi nacistickými vojáky a povstalci. Na straně povstalců padlo 18 bojovníků. Nedaleko vysílače stojí pomník obětem. Žulový jehlanec je ze stran, směřujících k vysílači (severní a západní), popsán jmény padlých. Autorem pomníku z roku 1945 je architekt Jaromír Krejcar.

Pramen: Radiokomunikace


 


[Na začátek stránky]