Praha-východ: Kostelec nad Černými lesy: Modré dveře


Sv. Dympna (620?-635?)


Oldřich Hejtmánek: Dympna

Sv. Dympna (Dymphna) se narodila okolo roku 620 v Irsku. Její otec Damon byl místní vládce malého království Oriel. Byl pohan, ale její matka byla oddaná křesťanka. Tajnou křesťankou se stala i Dympna a nevěděla o tom ani její matka. Když Dympně bylo 14 let, matka ji zemřela.
Král Damon však miloval svou ženu tak, že se po její smrti jeho duševní zdraví prudce zhoršilo. Rádcové ho však nabádali, že jako král si nemůže věčný stesk dovolit a ať si vyhledá ženu, která by mu zesnulou co nejvíce připomínala. Marně se snažili poslové takovou najít až nakonec v časové tísni mu rádcové navrhli, ať si vezme vlastní dceru, která se matce podobala nejvíce. Král dal na jejich radu a rozhodl se se svou dcerou oženit.
Když se princezna Dympna dozvěděla o otcově úmyslu, utekla se svým náboženským rádcem otcem Gereberniem a dalšími dvěma dvořany z královského domu. Společně se plavili na kontinent, nakonec přistáli v Belgii, kde našli útočiště ve městě Gheel. Zde, nedaleko Antverp se pak usadili ve dvou poustevnách. Legenda praví, že se v Gheelu Dympna věnovala ošetřování nemocných.
Avšak zhrzený král Damon nelenil a poslal své agenty, aby našli dceru a její společníky. Pátrači se od svědků dozvěděli, že princezna odjela lodí směrem ke kontinentu. Odjeli tedy na kontinent a hledali po pobřeží až narazili na stopu. Na tu je přivedl hostinský ve Westerlo, který královým služebníkům prozradil, že jedna poustevnice u něj nakupuje stejnými penězi, jakými platí oni.
Pak už netrvalo dlouho a slídilové úkryt uprchlíků odhalili. Po zprávě o úspěchu pátračů Damon nemeškal a vypravil se osobně do Gheel svou dceru dopadnout. Když dorazil k jeskyním, Damon nařídil svým vojákům, aby zabili otce Gerebernia jako zrádce a snažil se přinutit Dympnu vrátit se s ním do Irska, ale ona se však bránila s odkazem na své křesťanské zásady. Zuřivý Damon pak vytasil meč a dceři usekl hlavu. Bylo jí 15 let.
Legenda prý vznikla, když byly ve 13. století nalezeny pozůstatky muže a ženy, u nichž byly na cihle vyryty či napsány nápisy označující ženské kosterní ostatky jako Dympnu. Když pak došlo k řadě neuvěřitelných uzdravení epileptiků a duševně nemocných, stala se Dympna záhy patronkou psychicky chorých a uctívány byly i její ostatky. Tělo Dympny bylo později přeneseno do chrámu postaveného k její cti v Gheelu.
Koncem 15. století měl belgický Gheel už také významnou nemocnici, v níž byla duševně chorým poskytována na tu dobu znamenitá péče. Ústav byl údajně zřízen nad hrobem této pozoruhodné mučednice. Instituce existuje dodnes a její doménou je umístění pacientů v soukromých domech, kde mohou žít nemocní v normální lidské společnosti.

Atributy: Dympna bývá zobrazována jako mladá dívka s královskou korunou a nástrojem své mučednické smrti - mečem, probodávajícím ďábla u jejích nohou. Často má v ruce lampu (nebo knihu - znamení světla). Bývá také zobrazována s bílou lilií jako odznakem panenství.

Svátek Dympny připadá na 15. květen.

Její socha od sochaře Oldřicha Hejtmánka stojí nad vjezdem do dvora Modrých dveří a byla posvěcena dne 3.5.2012 pražským arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou.


[Na začátek stránky]