Posázaví - Poříčí nad Sázavou

 

Hrob Františka Noska na hřbitově u kostela sv. HavlaNa nevelkém hřbitově vpravo od vstupu se nachází hrob JUDr Františka Noska, ministra a poslance, který se zasloužil o výstavbu kostelů na pražkých předměstích. Je zde pohřben se svou ženou a předčasně zemřelým synem. Náhrobku dominuje kovová svatozář od Franty Anýže kolem reliéfu, na němž Kristus žehná sv. Františkovi (vlevo) a sv. Anežce (vpravo) od sochaře prof. Antonína Máry [1877-1946]. Málo čitelný nápis na reliéfu hlásá:

SV. FRANTIŠKU, BLAH. ANEŽKO, DEJ NÁM DUCHA SVÉHO

Náhrobek podle návrhu ing.arch. Jaroslava Cuhry zhotovil J. Cílek z Prahy. Stavbu financovala Obec katolických družstevníků v Praze roku 1937.

Nápis na levém panelu:

ZDE OČEKÁVÁ VZKŘÍŠENÍ
TĚLO JUDra FRANTIŠKA NOSKA
*26.4.1886        +17.4.1935
TERCIÁŘE SV. FRANTIŠKA, ČSL. MINISTRA A POSLANCE
JENŽ ZBOŽNOSTÍ, DUCHEM PRAVDY, SPRAVEDLNOSTI A LÁSKY
UKÁZAL CESTU MNOHÝM

Nápis na pravém panelu:

"ŽENU STATEČNOU KDO NALEZNE?"
ANNA NOSKOVÁ
*10.7.1883        +18.7.1934
VĚRNÁ PRŮVODKYNĚ MUŽE, VZORNÁ MATKA
TRPITELKA VE SMÍR SRDCI BOŽÍMU, DCERA SV. FRANTIŠKA,
ZDE SE SVÝM SYNEM
FRANTIŠKEM NOSKEM
*12.8.1924        +7.3.1933
TĚLO SLOŽILA BOLESTNÉ, JEŽ VZKŘÍŠENÍ ČEKÁ

 [Na začátek stránky]