Ernestine Reichsfreyen von Langet se narodila 3.3.1804 v Praze. Byla posledním majitelem zámku Bystré u Poličky. Zámek získala roku 1848 císařským rozhodnutím. Zámek převzala v bídném stavu, prakticky bez zařízení, které musela nákladně doplňovat. V letech 1850 - 1852 dala zřídit u zámku na místě zahrady rozlehlý anglický park se vzácnými dřevinami. V letech 1853 - 1854 vymaloval všechny zámecké pokoje a chodby mnichovský malíř Eduard Schwaisser. Majitelka na zámek ráda zvala vzdělanou společnost. Mezi jejími hosty bývali básník Jan Neruda, malíř Josef Mánes, žurnalista Josef Barák a zpěváci Ambrož a Lukeš. Na zámku se hrálo divadlo a pořádaly koncerty. Ernestina z Langetu panství užívala až do své smrti 22.února 1866. Jí vymřel rod Hohenembsů i po přeslici. Nároky všech příbuzných - Lichtenšteinů, Harrachů, hrabat z Truchsess-Zeilu, z Langetu - neměly právní platnost, a tak došlo na císařské rozhodnutí z 12. září 1626, kterým se po vymření rodu Hohenembsů po meči i po přeslici zaručuje právo následnictví arciknížecímu domu habsburskému. Podle rozhodnutí c. a k. vrchního zemského soudu v Praze z 15. března 1869 a podle reverzu z roku 1762 a právem odúmrtí se stal majitelem svobodného a dědičného panství Bystré císař František Josef I., v jehož držení bylo panství až do roku 1918.