Pavel Pelčák: Česká architektura 1999-2000      

 

Státní vědecká knihovna v Liberci

RADIM KOUSAL 1997 - 2000

Obtížnost návrhu moderní knihovny spočívá v soužití bibliotéky a mediatéky. Východiskem z problému je návrh nadčasového a univerzálního zařízení, které je schopno absorbovat obě složky a zároveň integrovat proměnlivost jejich programů. Knihovna třetího tisíciletí je všeobecné informační, textové a multimediální centrum, jehož architektonický prostor zaručuje vysokou stavebně technickou flexibilitu a lze jej neustále přizpůsobovat měnícím se požadavkům. Tento univerzální prostor, který je strukturován vzájemně propojenými palubami, je vymezen válcovým obalem střechy a pláštěm z průsvitných a průhledných skel a je umístěn na masivní podnoži depozitářů a parkingů Prosklený plášt odrážející proměnlivost funkce knihovny je chráněn proti slunci pohyblivým rastrem slunolamů. Umístění knihovny v horním centru města navazuje na urbanistickou koncepci řazení významných budov (jako radnice, divadlo a hospodářská fakulta) na paralelní osu tohoto centra v Liberci. Průčelí knihovny, jemuž vévodí mediální stěna, je obráceno do polouzavřeného prostoru malého náměstí, kde je také vstup do židovského kulturního centra s modlitebnou. Transparentní a otevřená budova knihovny s moderním vybavením a systémem služeb pro nejrůznější klientelu nabízí výběr informací (knihovní fond v rozsahu 230 000 svazků) na nejrůznějších médiích, poskytuje příjemné prostředí pro studium i relaxaci a zajištuje část prostorů (např. kavárna či polyfunkční sál) pro využití v době mimo návštěvní hodiny knihovny. Na budovu knihovny je hmotově napojeno židovské kulturní centrum, jehož forma vychází z tvaru poloviny Davidovy hvězdy. Ústředním prostorem je modlitebna, kolem které se vine rampa, propojující ji s administrativní a společenskou částí centra židovské obce.
[Na začátek stránky]