Pavel Pelčák: Česká architektura 1999-2000      

 

Poznámka vydavatele

Zřetelný nárůst zájmu nejširší veřejnosti o současnou domácí architektonickou tvorbu a o kulturu stavění obecně jasně prokázalo už vydání publikace Česká architektura 1989-1999. Rádi proto na vydání chronologicky navazujeme s vydáním dalším, a to titulem Česká architektura 1999-2000. Ve srovnání s knihou vydanou v roce 1999, která je průřezem a pokusem o zhodnocení desetiletého období, však dozná toto "pracovněji" laděné vydání několika změn.
Po dlouhém rozvažování jsme mezi vybrané práce českých autorů realizované v uvedeném období na území naší republiky i mimo ni nezařadili stavby, které navrhli původem čeští architekti, kteří však dlouhá léta působili nebo ještě stále působí v cizině. Jejich tvorba, která je samozřejmě zajímavá, se jistě objeví v pracech hodnotících delší časové období vývoje české architektury, ideálně v samostatné prezentaci. Do výběru nejsou zařazeny také návrhy zahraničních tvůrců. Vybraným stavbám věnujeme více prostoru, takže můžeme zařadit především více plánové dokumentace. Texty u jednotlivých staveb, které zde plní úlohu základní informace, jsme naopak zredukovali a pro širší využití knihy jsme všechny texty opatřili anglickým překladem. U každé stavby je uvedena adresa, takže publikace zároveň slouží jako průvodce. Adresy a - pokud si to stavebníci nepřáli ani jména a náklady nejsou však uvedeny z pochopitelných důvodů u obytných staveb. Výběr dvaatřiceti staveb je doplněn mapkou dokumentující jejich geografické rozložení.

Dagmar Vernerová

[Na začátek stránky]