Pavel Pelčák: Česká architektura 1999-2000      

 

 

Vydáni publikace bylo podpořeno především
Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky
Českou komorou architektů

a společnostmi Techo, Rodop, IPS odštěpný závod 10, Sipral
ALEA-psychologie, Studio Najbrt, Trico a Nadační fond ARCUS.

The publication was issued with the support
of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
the Czech Chamber of Architects

and the companies Techo, Rodop, IPS Division 10, Sipral
ALEA-psychologie, Studio Najbrt, Trico, and Nadační fond ARCUS.