Jan Jehlík: Česká architektura 2003-2004

 


Rodinný dům v Berouně  • AUTOŘI - DESIGNERS Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka – HŠH architekti (Praha)
  • SPOLUPRÁCE - CO-OPERATION Jan Kolář, Jana Zlámalová
  • NÁVRH ZAHRADY - GARDEN DESIGN Radka Šimková, Martina Vlasová - Terra floridus
  • INVESTOŘI - Pavel Pszczolka, Irena Pszczolková
  • NÁKLADY - COSTS 9,5 mil. Kč
  • ZASTAVĚNÁ PLOCHA — BUILT-UP AREA 114 m2
  • OBESTAVĚNÝ PROSTOR - CUBICAL CONTENT 710 m3
  • DODAVATELÉ - CONTRACTORS Metalstav; Dako Brno; Nevšímal; Pavel Dusil; MY DVA holding
  • PROJEKT - DESIGN 2001 - 2002
  • REALIZACE - CONSTRUCTION 2003-2004

Objekt je navržen jako prostorová struktura - mřížka - složená z 24 krychlí. Každá krychle představuje samostatnou objemovou jednotku, které je podle potřeby určena funkce. Jednotlivé místnosti jsou definovány polohou a počtem obsažených polí v této pomyslné prostorové šachovnici. Čtvercová pole jsou vymezena pevnými nebo posuvnými stěnami, respektujícími základní strukturu. Pole se od sebe neodlišují a jejich charakter je určen pouze jejich náplní. Některé krychle jsou mezi sebou propojeny jak horizontálně, tak i vertikálně, což umožňuje lépe pozorovat a vnímat geometrickou strukturu objektu.
Stavba je řešena jako montovaný ocelový skelet s výplněmi z betonu a skla. Jedná se vlastně o stavebnici s modulem krychle o straně 3 m. Není zde žádná hlavní fasáda. Není tu žádná hierarchie, všechny části se pojí dohromady stejným systémem. V celém domě jsou eliminovány chodby. Místnosti jsou spojeny různým způsobem a vytvářejí tak prostorovou bohatost stavby. To také poskytuje pravou flexibilitu užívání.
V dané prostorové síti se může jak architekt, tak i klient pohybovat velmi svobodně. Architekt může navrhovat pouze základní prostorovou síť - makrosíť, do které se budou vkládat ve spolupráci s klientem prostorové prvky a utvářet jednotlivé prostory. Dům v Berouně je zamýšlen jako výsek z této makrosítě. 


[Na začátek stránky]