Obsah/Contents
Živé a mrtvé domy/Houses Living and Dead
 
Rekonstrukce a dostavba galerie AVU v Praze
Remodeling and Completion of a Gallery of the Academy of Fine Arts in Prague
Rodinný dům v Berouně
Single-family House in Beroun
Administrativní budova Danube House v Praze
Office Building of Danube House in Prague
Dům dětí a mládeže v Praze
Childern and Youth Center in Prague
Rekonstrukce Denisových sadů v Brně
Remodeling of Denisovy sady in Brno
Rodinný dům ve Velkém Dřevíči
Single Family House in Velký Dřevíč
Rekonstrukce domu U Závoje v Praze
Remodeling of the U Závoje House in Prague
Orangery and garden in Drnovice
Povodňové rodinné domy v Chodounech
"Flood" Family Houses in Chodouny
Rodinný dům v Praze
Single Family House in Prague
Rodinný dům v Kadani
Single Family House in Kadaň
Obytná skupina Kavčí hory 2 v Praze
Residental Comlex Kavčí hory 2 Prague
Rodinný dům v Klokočné
Single Family House in Klokočná
Rekonstrukce a dostavba plaveckého areálu Kraví hora v Brně
Remodeling and Completion of the Kraví hora Swimming Pool in Brno
Rodinný dům na svahu Ještědu
Single-family House on the Slope on Ještěd Mountain
Rodinný dům v Praze
Single Family House in Prague
Rodinný dům v Míkovicích nad Olšavou
Single Family House in Míkovice nad Olšavou
Smuteční síň v Turnově
Funeral Parlou in Turnov
Rodinný dům v Opavě
Single Family House in Opava
Konverze průmyslového objektu v Ostravě
Conversion of an Industrial Building in Ostrava
Rodinný dům v Praze
Single Family House in Prague
Bytový dům v Praze
Apartment Building in Prague
Rodinný dům v Přerově nad Labem
Single Family House in Přerov nad Labem
Raiffeisen Centrum v Praze
Reiffeisen Centrum in Prague
Rodinný dům v Říčanech
Single Family House in Říčany
Restaurace a dostavba synagogy v Praze
Remodeling and Completion of a Synagogue in Prague
Rodinný dům v Chebu
Single Family House in Cheb
Restaurace a dostavba kláštera Matky boží v Novém Dvoře
Remodeling and Completion of the Monastery of Our Lady in Nový Dvůr
Dům s pečovatelskou službou v Úvalech
Assisted Living House in Úvaly
Rekonstrukce a dostavba viničného altánu v Praze
Remodeling and Completion of Grapevine Gazebo in Prague
Obytný ateliér v zahradě
Residental Studio in Garden
Rodinný dům v Brně
Single Family House in Brno
Polyfunkční dům ve Zlíně
Multi-purpose House in Zlín
   
Čeští architekti by si měli před spaním číst básně
Czech architects should read poetry before going to sleep
What's wrong with this picture?
Faktografie
Facts and Figures

[Nahoru]