Ročenka české architektury 2013-2014

  Centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí


Základní údaje: 
ADRESA:Dobrovského 3, Vrchlabí
AUTOR:Petr Hájek - Petr Hájek Architekti (Praha)
SPOLUPRÁCE:Helena Línova, Michal Volf, Cornelia Klien, Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Martin Prokš, Martin Stoss, Jan Kolář, Kristina Ambrozová / grafické řešení
Jaroslav Hulín geometrie skořepiny
INVESTOR:Správa Krkonošského národního parku Krkonoše
NÁKLADY:CZK 88,7 mil. (Operační program Životní prostředí, Fond soudržnosti)
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:792 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:9000 m3
HLAVNÍ DODAVATEL:Metrostav, Nevšímal, Sollus nábytek
PROJEKT: 2009
REALIZACE:2011-2014

lokalita: v těžišti města, v zámeckém parku vedle stávající administrativní budovy Správy Krkonošského národního parku, naproti zámku a nedaleko dominanty města, bývalého kláštera augustiniánů (dnes Krkonošské muzeum)

zadání: novostavba Krkonošského centra environmentálního vzdělávání, nové vzdělávací instituce provozované Správou Krkonošského národního parku

architektura: dům jako nástroj ke studiu a pochopení topografie Krkonoš, hybrid domu a krajiny / sklony a úhly lomenicové střechy v souladu se svým přírodním protějškem, do polí mezi kovové vektory představující horské hřebeny vysazeny rozchodníky / v prostoru vzniklém odsazením novostavby od stávající správní budovy nástupní platforma / v dvoupatrovém objektu přednáškový sál, laboratoř, knihovna, učebna, výstavní prostory, technické a provozní prostory, sklady a garáž-galerie / průhledy ve střeše lze sledovat ruch v budově a nepřímo se ho účastnit

konstrukce a technologie: hlavní nosné konstrukce a stěny podzemní části z pohledového betonu / v exteriéru zelená střecha připomínající horskou louku, v interiéru strop z pohledového betonu symbolizující skálu / vnitřní dělicí příčky a nábytek ze dřeva a překližkových desek / energeticky nenáročný objekt s velmi malými tepelnými ztrátami, vytápění tepelným čerpadlem[Na začátek stránky]