Ročenka české architektury 2013-2014

  Revitalizace spodní části Gahurova prospektu ve Zlíně


Základní údaje: 
ADRESA:náměstí T. G. Masaryka, Zlín
AUTOŘI:Jitka Ressová, Hana Maršíková, Jan Povázka - Ellement (Zlín)
SPOLUPRÁCE:Petra Martináková, Martin Velecký, Studio 6.15 - grafické řešení, Partero - zahradní architektura
INVESTOR:Statutární město Zlín
NÁKLADY:16 mil. Kč
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:8725 m2
HLAVNÍ DODAVATEL:KKS, Duko Brno, Acris zahrady, Zumtobel Lighting
PROJEKT: 2011-2012
REALIZACE:2013

lokalita: spodní část stoupajícího parkového prospektu z 30. let 20. století obklopeného internáty a zakončeného proskleným památníkem Tomáše Bati / řešené území v centru města vymezeno budovami tržnice, obchodního domu, kongresovým centrem a rektorátem Univerzity Tomáše Bati

zadání: revitalizace spodní části prospektu, předprostoru Kulturního a univerzitního centra, vzešlá z veřejné architektonické soutěže

architektura: motto "Projít a nepřerušit", vztažené k lidem a směru jejich pěších tras i k původní urbanistické koncepci zeleného pásu od F. L. Gahury / chodníky zapuštěny pod úroveň terénu a travnaté plochy vybouleny, z dálky dojem nepřerušené zelené plochy / nově vzniklý terén chrání chodce od rušné křižovatky, zvýšené obrubníky a trávník vybízejí k posezení a pobytu / součástí prospektu konceptuální umělecké dílo Jiřího Valocha, tvořené krátkým sdělením "Pokaždé úplně jiná slova", šestkrát zopakovaným na obrubnících napříč prostorem

konstrukce a technologie: chodníky z litého betonu, sklocementový obklad betonových zídek pro exaktní vyznění detailů / Wi-Fi, v horním křížení pítka pro chodce i psy / závlahový systém[Na začátek stránky]