Ročenka české architektury 2013-2014

  Konverze tovární haly v Brně


Základní údaje: 
ADRESA:Lazaretní 1/7, Brno
AUTOR:Jiří Zhoř
INVESTOR:Pavel Hruban, SI02
NÁKLADY:investorem neuvedeny
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:580 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:1640 m3
HLAVNÍ DODAVATEL:svépomoc, Petr Demek - kovovýroba
PROJEKT: 2012-2013
REALIZACE:2012-2014

lokalita: areál Zbrojovky Brno, stavební objekt 76, vnitřní průmyslová oblast města

zadání: konverze bývalé tovární haly z počátku 20. století na zákaznické centrum velkoobchodu plošným sklem

architektura: nové vstupní ocelobetonové schodiště s přemostěním a celkové řešení interiéru navazující na industriální architekturu areálu / konstrukční a technické prvky prostředí i charakteristické detaily řemeslného a montážního provedení přejaty v měřítku a principu / dispoziční a prostorové členění určeno měřítkem prezentovaných solitérů / recyklace konstrukčních a deskových prvků ve formě ocelových nosníků a panelových dílců / součástí galerie-showroom, zázemí firmy, jednací prostor, bar, logistické zázemí, kanceláře technického zázemí a kancelář majitele firmy, byt, kuchyň, koupelna, před objektem parkovací plocha

konstrukce a technologie: původní konstrukce železobetonový skelet s omítanou cihlovou fasádní výplní, železobetonovými průvlakovými stropy a nosnými ocelovými sestavami, např. jeřábové dráhy / ocelové konstrukce doplněny masivním dřevěným obkladem / použití plošného skla jako výrazný rys celkového řešení / povrchové úpravy hrubými brusnými nátěry a epoxidovými podlažními strukturami / scénicky instalovaný systém LED osvětlení / vytápění tepelným čerpadlem a renovovanými topnými tělesy, lokálně peletkovými kamny[Na začátek stránky]