Ročenka české architektury 2013-2014

  Rekonstrukce jízdárny v Litomyšli


Základní údaje: 
ADRESA:Jiráskova 133, Litomyšl
AUTOR:Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka - HŠH architekti (Praha)
SPOLUPRÁCE:Jan Kolář
INVESTOR:město Litomyšl
NÁKLADY:CZK 56 mil.
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:1022 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:14 308 m3
HLAVNÍ DODAVATEL:Realitní a stavební Čáslav, Ritus
PROJEKT: 2007-2011
REALIZACE:2011-2013

lokalita: zámecké návrší zapsané na seznamu památek UNESCO

zadání: rekonstrukce objektu z poloviny 17. století na soudobý multifunkční variabilní prostor pro pořádání komorních koncertů, filmových promítání, konferencí a výstav

architektura: dům obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, v 70. letech 20. století kvůli umístění archivu do podkroví zbudován betonový strop a krov / minimální zásahy ve snaze o maximální zachování kvalit historicky cenné budovy jízdárny / z uliční fronty obnovena původní velikost okenních šambrán včetně venkovní bosáže / ve štítové zdi zmenšen novodobý vstup do archivu, vstupní portál restaurován / vložen nový posuvný objekt s čelem pojíždějícím po kolejnicích v podlaze a pevným korpusem, rozdělující jízdárnu a umožňující proměnu funkce a akustických parametrů / v korpusu šatny účinkujících, prostor techniků a sociální zařízení pro hosty / v přízemí jízdárny multifunkční prostor, sociální zařízení, v podkroví státní okresní archiv

konstrukce a technologie: zdivo cihelné ti. 1000 a 1700 mm, strop i krov betonový / podlaha z praktikáblů umožňujících samostatný zdvih pódia, elevaci hlediště a individuální členění podlahy / nové prvky v kombinaci oceli a průsvitného laminátu jantarové barvy / scénická osvětlovací technika a akustické rezonátory na nezávislé ocelové konstrukci pod betonovým stropem[Na začátek stránky]