Ročenka české architektury 2013-2014

  Obnova Květné zahrady v Kroměříži


Základní údaje: 
ADRESA:Národní centrum zahradní kultury, ul. Generála Svobody, Kroměříž
AUTOR:Petr Valenta, Antonín Novák, Eduard Štěrbák - Architekti DRNH (Brno)
SPOLUPRÁCE:Hana Dvořáková, Tomáš Irber, Jiří Prokeš, Radek Štefka, Pavel Veselý, Zdeněk Sendler, Přemysl Krejčiřík, Otakar Kuča / zahradní úpravy
SUPERVIZE A GENEREL OBNOVY:Petr Všetečka, Robert Václavík - Transat architekti (Brno)
INVESTOR:Národní památkový ústav Kroměříž
NÁKLADY:CZK 279,7 mil.
PLOCHA ÚZEMÍ:145 000 m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:4900 m3 novostavby, 2500 m3 přestavované objekty, 23000 m3 rekonstrukce
HLAVNÍ DODAVATEL:VW Wachal, CGM Morava
PROJEKT: 2010-2012
REALIZACE:2012-2014

lokalita: historicky exponované prostředí kroměřížského Libosadu, památky na seznamu UNESCO (G. P. Tencalla,1665-1675, A. Arche, 1840-1845 a další umělci)

zadání: obnova zahrad, původních objektů a historického prostředí dle archivních pramenů a archeologických nálezů / nová zahrada v historickém kontextu / přestavba a doplnění zahradnického a pěstebního provozu / nové vstupní prostory a zázemí pro návštěvníky / vzdělávací centrum pro studium zahradní kultury v České republice

architektura: areál historicky rozdělen na několik segmentů / Květnice - obnova stříhaných stěn, doplnění závlahy / Štěpnice - obnova Pstružích rybníků a stříhaných stěn / Čestný dvůr - stavební i technologická rekonstrukce historických skleníků a vstupního objektu, integrace zázemí pro návštěvníky a centra zahradní kultury / novostavba produkčního skleníku, přestavba zchátralého zahradnického zázemí / Menažerie - obnova Králičího kopce a bazénu Ptáčnice, oprava a interiérové úpravy domků v obvodové zdi / Holandská zahrada - rekonstrukce barokní zahrady, náznaková rekonstrukce Pomerančové zahrady a nová, soudobá „edukační" zahrada

konstrukce a technologie: spolupráce s desítkami odborníků od historiků a archeologů přes zahradní architekty, dendrology, odborníky na historické technologie po akustiky a dodavatele monitorovacích systémů / produkční skleník ze systémových prvků s ocelovou nosnou konstrukcí na betonových patkách / Králičí kopec nově vybudovaný na původních kruhových základech, nosná konstrukce paprskovitě se rozbíhajících zdí z plných cihel se zásypem a vegetační vrstvou kotvenou pomocí diagonálního výpletu z dubových větví propleteného mezi zaraženými kůly, travní osev speciální směsi do lepidla[Na začátek stránky]